Vilkår

Partene og kontaktinformasjon

Selger


Firmanavn: Redd Barna
Kontaktadresse: Postboks 6902 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: giverservice@reddbarna.no
Telefonnummer: 22 99 09 00
Organisasjonsnummer: 941 296 459

Kjøper


Den personen som foretar bestillingen

1. Generelt

For å være sikker på at varene kommer riktig frem til deg, er du som kunde selv ansvarlig for at riktig leveringsadresse, epostadresse og telefonnummer er oppgitt.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varene på siden. Farger på varer kan avvike fra foto. Avvik kan forekomme, da lageret vårt reguleres elektronisk.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

E-post: giverservice@reddbarna.no

2. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp ved bruk av Vipps faste betalinger, kredittkort eller debitkort. Ved bestilling vil du belastes et beløp tilsvarende summen på bestillingsbekreftelsen. Du inngår en avtale om donasjon med månedlig betalingsfrekvens. Donasjonsavtalen fornyes automatisk inntil du avslutter avtalen. Avtalen kan avsluttes ved å logge inn på “min side” eller ved å kontake oss på e-post giverservice@reddbarna.no

4. Ordrebekreftelse

Når Redd Barna har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post. Når pakken er sendt fra oss, får du en leveringsbekreftelse på e-post. Den inneholder også informasjon om hvordan du kan spore pakken.

5. Levering

Varene pakkes og sendes normalt innen 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse per e-post når varen(e) er sendt. Dersom Redd Barna mottar uavhentede pakker i retur vil fraktkostnader for ny utsendelse faktureres kunden.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Ved donasjoner gjelder ingen angrerett.

8. Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Redd Barna hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:
Redd Barna behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Redd Barna oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder. Redd Barna benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fastgiveravtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Redd Barna og ber om dette. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Redd Barna. Alle personer Redd Barna har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende. Ved spørsmål, vennligst kontakt giverservice tlf 22 99 09 00, eller per e-post giverservice@reddbarna.no